CONTABILITATE

SERVICII CONTABILITATE SRL/PFA :

  • Inregistrarea contabila a documentelor contabile primare;
  • Elaborarea de monografii contabile adecvate și adaptate activităţii;
  • Intocmirea registrelor contabile obligatorii;
  • Intocmirea balantelor de verificare si situatiilor financiar-contabile;
  • Examinarea conturilor si certificarea corectivitatii lor;
  • Intocmirea situatiilor financiare si a diferitelor situatii contabile semestriale si anuale;
  • Revizie contabila;
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele  si a altor raportari locale;
  • Reprezentarea clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.